Liczba odwiedzin strony: 30108 Osób na stronie: 1
 

Bernadeta Breisa i Wojciech Guzik 
Kancelaria notarialna s.c.

 
 
Bernadeta Breisa i Wojciech Guzik
Kancelaria notarialna s.c.
 
Rynek 1
44-200 Rybnik
Profesja:   notariusz

Użytkownik nie udostępnił danych.

Dziennik Ustaw 2004 Nr 148 poz. 1557 - Badania lekarskie żołnierzy zawodowych skierowanych do służby poza granicami państwa oraz powracających do kraju po zakończeniu tej służby
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 16 czerwca 2004 r. w sprawie badań lekarskich żołnierzy zawodowych skierowanych do służby poza granicami państwa oraz powracających do kraju po zakończeniu tej służby (Dz. U. z dnia 29 czerwca 2004 r.) Na podstawie art. 67 ust. 6 i 7 ustawy z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych (Dz. U. Nr 179, poz. 1750 oraz z 2004 r. Nr 116, poz. 1203) zarządza się, co następuje:...
Monitor Polski 1997 Nr 9 poz. 64 - Nadanie odznaczeń
POSTANOWIENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 20 września 1996 r. o nadaniu odznaczeń. (M.P. z dnia 18 lutego 1997 r.) Rej. 24/96 MPM Na podstawie art. 44 Ustawy Konstytucyjnej z dnia 17 października 1992 r. (Dz. U. Nr 84, poz. 426 z późniejszymi zmianami) oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r, o orderach i odznaczeniach (Dz. U. Nr 90, poz. 450) odznaczone zostają osoby, które przeżyły 50 lat w jednym związku małżeńskim, MEDALEM ZA...